Tjänster & produkter

Nära - Kompetenta - Effektiva

LBC Frakt är det kompletta transport- och maskinföretaget. Bygg- och anläggningstransporter, inrikestrafik genom On Road, daglig distribution i Värmland, pellets- och specialtransporter och mycket mer. Vi transporterar allt! På vår terminal kan du hyra lagerplats.

Vi sköter snöröjning, halkbekämpning och sopning av vägar. Vi hjälper dig med grävmaskinarbeten, höga och tunga lyft. Vi hyr ut och tömmer containrar och flak och tar dessutom hand om ditt byggavfall som vi sorterar på någon av våra miljöstationer. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Hos oss kan du köpa matjord, sand, grus och bergprodukter som vi framställer i våra egna täkter.